Działalność bez rejestracji, wprowadzona Konstytucją Biznesu, wprowadza spore zamieszanie w rozliczeniach z fiskusem oraz ZUS. Zebrałam dla Was najważniejsze i najświeższe wytyczne obu urzędów:

  • brak ubezpieczenia – przy działalności bez rejestracji nie ma obowiązku zgłaszania firmy do ZUS. Oznacza to, że prowadząc ten rodzaj biznesu nie podlegamy ubezpieczeniom zdrowotnym, chorobowym czy wypadkowym. Warto zadbać o zabezpieczenia na wypadek zdarzenia losowego.
  • brak rejestracji CEiDG – firma bez rejestracji oznacza, że nie musisz jej zgłaszać do CEiDG ale podatkowo oraz względem RODO czy wobec konsumenta odpowiadasz za swoją działalność jak każdy przedsiębiorca. Jeżeli Twoja działalność podlega pod kasę fiskalną czy VAT, masz obowiązek wypełniać zadania względem fiskusa jak każda firma. To samo dotyczy kwestii wdrożenia RODO czy odpowiedzialności za produkty i usługi.
  • rozliczenie podatku dochodowego – dla celów rozliczenia podatku dochodowego od dg bez rejestracji zobowiązana jesteś prowadzić ewidencję sprzedaży. Co i jak wliczać oraz czego nie wliczać do przychodów dowiesz się tutaj. Z przychodu na koniec roku rozliczasz podatek dochodowy (w pit 37 jako przychody z innych źródeł), do 30 kwietnia następnego roku.
  • usługi doradcze a VAT na działalności bez rejestracji – stan na 22.08.2018 roku –  Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów informują podatników, iż jeżeli ustawa o VAT nie zwalnia z obowiązku opłacania VAT, to należy go odprowadzać. Dana osoba, nawet jeżeli nie jest przedsiębiorcą, powinna złożyć w US zgłoszenie VAT-R przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej i opłacać VAT od swojej działalności, prowadzić ewidencję VAT i wysyłać JPK_VAT.  Stanowiska te stoją w sprzeczności z zapisami ustawy, gdzie zwalnia się osoby prowadzące dg bez rejestracji z prowadzenia ksiąg podatkowych, za które uważa się m.in ewidencje oraz rejestry VAT. Pozostaje nam czekać na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
  • ZUS może upomnieć się o składki od usług na dg bez rejestracji – prowadząc działalność bez rejestracji w sektorze usług pojawia się pytanie, kiedy usługi te są wykonywane w ramach dg bez rejestracji a kiedy w ramach działalności wykonywanej osobiście (dzieło, zlecenie). Na chwilę obecną (stan na 22.08.2018 – wiadomość za miesięcznikiem „Rachunkowość”) dopóki przychód z działalności nie przekracza 1050 zł miesięcznie, działalność ta jest uznawana za dg bez rejestracji. Oznacza to, że podatnik będzie rozliczał podatek dochodowy w pit rocznym.  Rozpoczyna się jednak dyskusja o ewentualne nadużycia w rozliczaniu tych samych lub podobnych usług raz w ramach dg bez rejestracji a raz w ramach działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie, dzieło).  Możliwe, że prędzej czy później ZUS podejmie próbę odzyskania składek od usług wykonywanych w ramach dg bez rejestracji. Przeczytaj także case Karoliny tutaj.