Zastanawiałaś się, jak rozliczyć przychód w rocznym PIT z działalności nierejestrowanej? Ten artykuł Ci w tym pomoże. Przygotuj: ewidencję przychodów, pit36, długopis, kalkulator i ….. kubek kawy czy herbaty.
Jeszcze małe PS. Działalność nierejestrowana, nieewidencjonowana, bez rejestracji czy w skrócie NDG – to wszystko oznacza jedno i to samo.

Działalność nierejestrowana – co musisz wiedzieć!

Zanim przystąpisz do rozliczenia rocznego przychodu z działalności nierejestrowanej musisz pamiętać o kilku kwestiach. Pierwszą z nich jest fakt, iż choć działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji w CEiDG, ZUS czy nadania numerów NIP i REGON, to jednak przychody z niej podlegają opodatkowaniu. W związku z tym jesteś zobowiązana do prowadzenia prostej ewidencji uzyskiwanych z niej przychodów.

Drugą z nich jest fakt, że ta forma sprzedawania swoich produktów funkcjonuje oficjalnie od 30. kwietnia 2018 roku. Pewnie już o tym wiesz, ale przypominam o tym, gdyż jest to istotne z punktu widzenia naszego rozliczenia. Ale o tym za chwilę.

Trzecią istotną kwestią jest obwarowanie działalności nierejestrowanej limitem przychodów: 50% minimalnego wynagrodzenia aktualnie obowiązującego w danym roku. Dla 2018 roku wynosił on 1.050 zł miesięcznie (dla przypomnienia minimalne wynagrodzenie w 2018 roku to 2.100 zł). Tej kwoty nie mogłaś przekroczyć w żadnym miesiącu prowadzenia działalności bez rejestracji w 2018 roku nawet o 1 gr! Jeżeli tak się stało, powinnaś w ciągu 7 dni od daty przekroczenia limitu zarejestrować swoją NDG (działalność bez rejestracji) jako działalność gospodarczą.

Limit roczny

Pilnujemy limitu miesięcznego, ale nie zapominajmy o limicie rocznym. Jeżeli się pomylisz, kierujesz na siebie od razu uwagę urzędu skarbowego. Czym jest limit roczny? To limit miesięczny x liczba miesięcy, w których prowadziłaś działalność nierejestrowaną.

Za pełen rok 2018 ten limit wynosiłby = 1.050 zł x 12 miesięcy = 12.600 zł, ale ….. przepisy wprowadziły działalność dopiero od 30.04 2018 roku. Zatem limit roczny należy pomniejszyć o wcześniejsze miesiące. I teraz pojawia się najważniejsze pytanie dotyczące rozliczenia 2018 roku – jaki limit roczny obowiązywał w 2018 roku dla działalności nierejestrowanej? Czy liczymy miesiące: maj-grudzień (8.400 zł), czy kwiecień-grudzień (9.450 zł)?

W świetle tego, że ustawa obowiązuje od 30.04.2018 roku, większość wykładni prawnych mówi wprost – nie ma przeszkód, by jeszcze za miesiąc kwiecień 2018 roku wykazać przychód z działalności nierejestrowanej.  Idąc tym torem, limit roczny wyniósłby 9.450zł zamiast 8.400zł.

Podobnie sprawa się ma z rozpoczynaniem NDG. Jeżeli zaczęłaś dopiero w listopadzie sprzedawać w ramach działalności nierejestrowanej – Twój limit roczny za 2018 rok wynosi 2 x 1.050zł = 2.100zł

Opodatkowanie NDG

W świetle przepisów skarbowych działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Z uwagi na limit przychodów (miesięczny i roczny) będzie to stawka 18%.

Rozliczenie roczne PIT z działalności nierejestrowanej

Jeżeli prowadziłaś działalność nierejestrowaną, przychody rozliczasz w PIT36. W 2019 roku pojawiła się nawet specjalna rubryka do rozliczenia przychodów z NDG – spójrz na wiersz 9 w sekcji D.1. pozycje 85 – 88:

PIT36 rozliczenie działalności nierejestrowanej za 2018 rok – wiersz 9, pozycje 85 – 88.

W pozycji 85 wpisujesz sumę przychodów uzyskanych za 2018 rok – czyli podsumowanie swojej ewidencji przychodów. Pamiętaj o limitach! W pozycji 86 wpisujesz łączną sumę kosztów uzyskania przychodów ze swojej NDG. W przypadku kosztów musisz pamiętać o pewnych zasadach, jak np.: koszty wysyłki czy jak dokumentować koszty w NDG.

Następnie wykonujesz prostą operację: odejmujesz koszty od przychodów (czyli wartość z pozycji 85 – wartość z pozycji 86). Uzyskany wynik dodatni, jest Twoim dochodem i wpisujesz go w pozycję 87. Uzyskany wynik ujemny jest stratą i wpisujesz ją w pozycję 88.

Przykład:

Z tytułu prowadzonej działalności nierejestrowanej uzyskałaś przychody:

 1. maj 1.000zł
 2. sierpień 1.000zł
 3. listopad 1.000zł
 4. grudzień 1.000zł
  Razem: 4.000zł

Dodatkowo kupowałaś materiały do produkcji i uzyskałaś koszty:

 1. maj 200zł
 2. lipiec 550zł
 3. wrzesień 450zł
 4. listopad 1.000zł
  Razem: 2.200 zł4.000 – 2.200 = 1.800 (dochód)

Twoje rozliczenie roczne z NDG wyglądałoby następująco:

Rozliczenie rocznego PIT36 z NDG przykład dochód.

Gdyby jednak okazało się, że zakupiłaś więcej materiałów, a zamówień na gotowe produkty aż tyle nie było, Twoje rozliczenie mogłoby wyglądać tak:

Z tytułu prowadzonej działalności nierejestrowanej uzyskałaś przychody:

 1. maj 1.000zł
 2. sierpień 1.000zł
 3. listopad 1.000zł
 4. grudzień 1.000zł
  Razem: 4.000zł

Dodatkowo kupowałaś materiały do produkcji i uzyskałaś koszty:

 1. maj 1.200zł
 2. lipiec 550zł
 3. wrzesień 4.450zł
  Razem: 6.200 zł4.000 – 6.200 = -2.200 (strata)

Rozliczenie roczne pit36 NDG – przykład straty.

Ile podatku zapłacisz od NDG za 2018 rok?

Nie odpowiem na Twoje pytanie o podatek dochodowy, gdyż wpływa na niego wiele czynników (kwota wolna od podatku oraz inne dochody i wpłacane zaliczki). Gdyby liczyć prosto, bez KUZ i innych ulg, to za każdy miesiąc działalności wychodzi 189zł. Ale w rzeczywistości tak nie jest, więc nie można się tą kwotą sugerować.

Do kiedy rozliczyć PIT od działalności nierejestrowanej?

Rozliczenie roczne składamy w terminie do 30.04 następnego roku, za rok poprzedni. I tu podobnie, jak w przypadku każdego terminu w Urzędzie Skarbowym – niedotrzymanie tego terminu wiąże z wysokimi karami. Jeżeli więc nie jesteś w stanie rzetelnie przygotować rozliczenia (z różnych powodów), lepiej wysłać pit błędny i złożyć szybko po terminie korektę, niż nie wysłać w ogóle.

Jeszcze mała wskazówka – w tym roku Urząd Skarbowy przygotował rozliczenia roczne dla wszystkich, którzy się rozliczają na pit37. Jeżeli zaś prowadzić NDG musisz rozliczyć się na pit36. Urząd nie ma bowiem informacji o tym, że taką działalność prowadzisz. Możesz za to wejść na stronę: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/  i sprawdzić jak wygląda Twoje rozliczenie a następnie przenieść te dane na pit36 z uwzględnieniem przychodów z działalności nierejestrowanej.