Często w wiadomościach prywatnych i na forach, tudzież grupach, zadajecie pytanie o wysyłkę do klienta – czy jest ona przychodem w firmie, czy nie? Śpieszę wyjaśnić dokładnie tą kwestię na podstawie niniejszego case’a.

Case:

Ania ma sklep internetowy z zabawkami handmade. Swoje produkty wystawia na Facebooku, platformach sprzedażowych jak OLX czy Allegro, tworzy obecnie także własny sklep. Średnia cena jednej zabawki do 100zł.  Do każdej sprzedaży Anna dolicza koszt wysyłki w kwocie 20 zł, przy czym produkty wysyła kurierem, który kosztuje 17 zł. Różnicę Ania przeznacza na zakup opakowania oraz usługę pakowania produktu. W sumie jednorazowa transakcja z klientem to 120zł. Czy koszty wysyłki stanowią przychód  działalności Ani?

Nie każdy wpływ jest przychodem

Generalna zasada jest taka, że każdy wpływ do firmy powinien być ujęty w jej przychodach, Ale słowo powinien ma tu kluczowe znaczenie. Są bowiem takie wpływy, które przychodem nie będą. Jak się to ma do wysyłki sprzedanych produktów? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba sprawdzić interpretacje fiskusa w tym zakresie. Na chwilę obecną znalazłam dwie najbardziej aktualne (przy czym w obu przypadkach w treści znajdziecie odwołania do konkretnych przepisów podatkowych oraz do wcześniejszych interpretacji w tym zakresie):

  • Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 30 stycznia 2015 r. (sygnatura IBPBI/1/415-1289/14/WRz) – w tej interpretacji podatnik, który zamierza otworzyć sklep internetowy zwrócił się z zapytaniem do Izby Skarbowej w Katowicach o podstawę zaliczenia bądź nie kosztów wysyłki do swoich przychodów. Podatnik zaznaczył, że w regulaminie sklepu istnieje zapis o udzieleniu mu pełnomocnictwa przez klienta na zawarcie umowy z pocztą lub kurierem w celu wysłania zakupionych produktów. W przytoczonej interpretacji znajdziesz także wcześniejsze orzeczenia fiskusa. Pełna treść tutaj
  • Izba Skarbowa w Łodzi (sygnatura IPTPP4/443-665/12-4/OS) – z podobnym jak wyżej zapytaniem zwróciła się właścicielka sklepu internetowego z odzieżą damską i dodatkami, która rozlicza się ze skarbówką ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jest jednocześnie płatnikiem podatku VAT. Według interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej, jeżeli kwota jaka wpływa na konto od danego klienta za wysyłkę, jest tylko zwrotem kosztów, nie musi być ona traktowana i księgowana jako przychód. Należy posiadać dowody nadania, w celu udokumentowania poniesionych kosztów wysyłki.  Pełna treść tutaj

Warunki niezaliczania wysyłki do przychodów

Wg przytoczonych interpretacji wynika jasno, że koszty wysyłki nie są przychodem dla podatnika po spełnieniu następujących warunków:

1. W opisie aukcji lub regulaminie sklepu wyraźnie zaznaczono, iż wysyłka jest prowadzona w imieniu klienta. I ważne, że klient wyraża na nią zgodę. Czyli, że przekazuje on pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską. W praktyce umową tą jest pójście na pocztę, zakup znaczka i nadanie paczki (lub zamówienie kuriera).

2. Kupujący przekazuje na rachunek bankowy dodatkową kwotę na pokrycie kosztów wysyłki w kwocie faktycznie ponoszonej przez sprzedawcę na tą wysyłkę. Każda wartość otrzymana od klienta powyżej faktycznie poniesionego kosztu wysyłki będzie zatem zaliczana do przychodów sprzedawcy – Zaznaczyć jednak należy, iż w opisanej sytuacji nie będzie podlegać opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie Wnioskodawczyni za zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z pocztą. Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą musiały być dokumentowane fakturą VAT.

3. Sprzedawca będzie w stanie udokumentować fakt wysłania paczki w określonej kwocie do klienta – np poprzez książkę nadawczą, ewidencję zamówień przesyłek kurierskich, protokoły nadania itp.

Czy koszty wysyłki w przypadku Anny stanowią przychód w jej działalności?

Wróćmy teraz do naszego case’a.

Case:

Ania ma sklep internetowy z zabawkami handmade. Swoje produkty wystawia na Facebooku, platformach sprzedażowych jak OLX czy Allegro, tworzy obecnie także własny sklep. Do każdej sprzedaży Anna dolicza koszt wysyłki w kwocie 20 zł, przy czym produkty wysyła kurierem, który kosztuje 17 zł. Różnicę Ania przeznacza na zakup opakowania oraz usługę zapakowania produktu. Czy koszty wysyłki stanowią przychód  działalności Ani?

Po pierwsze nie mamy informacji, czy Anna zawarła klauzulę o pełnomocnictwie w opisie aukcji czy regulaminie. Jeżeli nie ma takiej klauzuli, to niestety zgodnie z powyższymi wytycznymi, każdą kwotę musi zaliczyć do swoich przychodów.
Kolejna kwestia dotyczy kwoty, jaką Ania pobiera za przesyłkę. Koszt kuriera (faktyczna kwota) to 17 zł, podczas gdy nasza bohaterka pobiera od klientów 20 zł (motywując to koniecznością zakupu opakowania i usługą pakowania). W tym przypadku Ania (gdyby spełniała warunek o udzieleniu jej pełnomocnictwa) musi zaliczyć do przychodów różnicę pomiędzy kwotą przekazaną jej przez klienta a faktycznie poniesionym kosztem wysyłki – czyli 3 złote.
I pamiętać należy o prowadzeniu dokumentacji na cele dowodowe, z której będziemy mogli wykazać faktycznie poniesione koszty wysyłki dla danego klienta. W tym celu Anna musi przechowywać pocztową książkę nadawczą lub same odcinki nadania przesyłki, protokoły czy wydruki od firmy kurierskiej na zamówione przesyłki.

Koszty wysyłki w działalności bez rejestracji

Jak łatwo się domyśleć, te same zasady mają odniesienie do działalności bez rejestracji, którą wprowadziła w 2018 roku Konstytucja Biznesu. Do kwoty miesięcznego przychodu wynoszącego nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia ( a dokładnie: 1050 zł w 2018 roku), osoby prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową nie muszą jej rejestrować w CEiDG. Jak łatwo się domyśleć, możliwość zarobku jest tu dość mocno ograniczona. Dobrą wiadomością dla wszystkich prowadzących dg bez rejestracji jest zatem fakt, iż przy zachowaniu powyższych zasad nie będą wliczać do przychodów kosztów wysyłki.

…a co z pakowaniem i opakowaniami?

Jeżeli przeanalizujecie oferty kurierów i Poczty Polskiej, to znajdziecie w ich ofercie produkty, gdzie w cenie wysyłki jest już wliczone opakowanie. To właśnie odpowiedź firm oferujących usługi kurierskie na interpretacje podatkowe dotyczące kwalifikowania ich jako przychód w działalności.